Αρχική > Μενού > Όλα τα Βίντεο

 

1

Tίτλος βίντεο :
Hμερομηνία λήψης :
Περιοχή λήψης :
Διάρκεια : λεπτά
Αριστερά : Ανάλυση : 216 x 120,
Αναλ. εικόν : 16:9,
Ρυθμ. Μετ. : 48kbps, Mέγεθος : __KB
Δεξιά: Ανάλυση : 856 x 480,
Αν. εικόν: 16:9,
Ρυθμ. Μετ. : 768kbps, Mέγεθος : _ΜΒ

 

2

Tίτλος βίντεο :
Hμερομηνία λήψης :
Περιοχή λήψης :
Διάρκεια : λεπτά
Αριστερά : Ανάλυση : 216 x 120,
Αναλ. εικόν : 16:9,
Ρυθμ. Μετ. : 48kbps, Mέγεθος : __KB
Δεξιά: Ανάλυση : 856 x 480,
Αν. εικόν: 16:9,
Ρυθμ. Μετ. : 768kbps, Mέγεθος : _ΜΒ

Επιστροφη Επάνω ^^